Радиолюбителски клас 2

Раздел 2 – Кодове и радиолюбителски съкращения. Правила и процедури при осъществяване на радиолюбителски връзки.
Актуализиран конспект 31.05.2022 г.

готов съм виж отговорите

Какво представлява изпита за радиолюбители и какъв материал обхваща?

Изпитът е писмен, под формата на тест и обхваща следния материал:

1. Електротехника и радиотехника;
2. Кодове и радиолюбителски съкращения, правила и процедури при осъществяване на радиолюбителски връзки;
3. Нормативна уредба - Правилник за радиосъобщенията на ITU, Закон за електронните съобщения и Техническите изисквания за осъществяване на електронни съобщения чрез радиосъоръжения от любителската радиослужба.

Всеки тест съдържа 60 въпроса. Изпитът се счита за успешно положен, ако сте отговорили правилно на не по-малко от 48 въпроса.

1. Какво трябва да направите преди да започнете да излъчвате на определена честота?

👀

2. Ако сте установили радиовръзка с друга станция и Вашият сигнал е изключително силен и перфектно разбираем, какво донастройка на Вашия предавател бихте могли да направите?

👀

3. Как може да намалите времето на излъчване при настройка на крайното стъпало на предавателя, за да избегнете ненужни смущения?

👀

4. Ако провеждате радиовръзка с друга станция и чуете на честотата съобщение за бедствие, какво трябва да направите?

👀

5. Какво е значението на съкращението „CQ“?

👀

6. Какво е значението на съкращението „DX“?

👀

7. Какво е значението на съкращението „73?“

👀

8. Какво е значението на съкращението „88“?

👀

9. Какво е значението на кода „QTH“?

👀

10. Какво е значението на кода „QRM“?

👀

11. Кодът „QRL“ означава?

👀

12. Кодът „QRP“ означава?

👀

13. Кодът „QSO“ означава?

👀

14. Кой „Q“ код ще употребите, за да съобщите, че прекратявате излъчването?

👀

15. Кой от изброените кодове и съкращения се предава най-често в края на радиовръзката?

👀

16. Какво е „QSL“ картичка

👀

17. Как трябва да отговорите на повикване „CQ“?

👀

18. За да направите Вашия опознавателен знак по-разбираем, какво от следните трябва да направите?

👀

19. Какво означава работа на симплекс?

👀

20. Кога трябва да използвате симплекс, вместо ретранслатор?

👀

21. Кой е коректният начин за установяване на радиовръзка през ретранслатор?

👀

22. Когато за радиовръзка използвате ретранслатор, какво трябва да знаете за него, освен входната му честота?

👀

23. Какво е главното предназначение на любителските ретранслатори?

👀

24. Какво означава ретранслаторът да има входна и изходна честота?

👀

25. Ако сте установили радиовръзка с LZ1AW, как ще изговорите фонетично неговия опознавателен знак?

👀

26. Ако сте установили радиовръзка с Z36BAL, как ще изговорите фонетично неговия опознавателен знак?

👀

27. Ако извиквате за радиовръзка YU1DS и Вашият опознавателен знак е LZ1HCP, как ще го изговорите фонетично?

👀

28. Коя организация НЕ е радиолюбителска?

👀

29. Какво е „QTH“ локатор?

👀

30. Вашата QSL картичка до чуждестранен радиолюбител трябва да изпратите чрез?

👀

31. Какво означава оценката RS?

👀

32. Каква е максималната оценка RS?

👀

33. Коя от изброените НЕ е RS оценка?

👀

34. Допустимо ли е в хода на радиовръзката радиолюбителят да предава данни за метеорологичната обстановка?

👀

35. Допустимо ли е в хода на радиовръзката радиолюбителят да предава данни за своята радиоапаратура?

👀

36. На коя държава принадлежи опознавателният знак S51SV?

👀

37. На коя държава принадлежи опознавателният знак TA1YU?

👀

38. На коя съседна държава принадлежи опознавателният знак SV3YO?

👀

39. На коя съседна държава принадлежи опознавателният знак Z31TA?

👀

40. На коя държава принадлежи опознавателният знак YO6YU?

👀

41. От коя държава излъчва радиолюбител с опознавателен знак YO/LZ1AW?

👀

42. Имат ли право радиолюбители от съседни държави да осъществяват радиовръзки чрез български любителски ретранслатор?

👀

43. Имат ли право радиолюбители от България да осъществяват радиовръзки през любителски ретранслатори, разположени в други държави?

👀

44. Ако чуете опознавателен знак LZ1AW/1, това означава?

👀

45. Ако чуете опознавателен знак LZ1AW/2, това означава?

👀

46. Ако чуете опознавателен знак LZ1AW/М, това означава?

👀

47. Ако чуете LZ1AW да предава CQ DX, отнася ли се това за Вас?

👀

48. Какво се отразява в апаратния дневник на радиостанцията?

👀

49. Ако Ви бъде предадено съобщението Q5, това означава?

👀

50. Ако попълвате QSL картичка за радиолюбител от съседна държава, какво време на радиовръзката ще запишете?

👀

51. Ако съобщавате името си на радиолюбителя, с когото сте в радиовръзка, по какъв начин ще го направите?

👀

52. При участие в радиолюбителско състезание основната цел е?

👀

53. Защо е необходимо да се използват кратки съобщения при предаване през ретранслатор?

👀

54.Какъв е правилният начин да се включиш в разговор през ретранслатор?

👀

55. Когато говориш с друга радиостанция през ретранслатор, как може да разберете дали може да използвате симплекс?

👀

56. Когато избираш честота на предаване, какво е необходимо да направиш?

👀
готов съм

ТЕСТОВЕ ЗА РАДИОЛЮБИТЕЛИ ЗА КЛАС 2 И КЛАС 1

Текстове, които е хубаво де се прочетат!